آرزو محمدزاده ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ دلنوشته

کَشتی غم

به گل نشست…

رویای رنگین
آرزو محمدزاده ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ دلنوشته

رویای رنگین

به تو که فکر میکنم…