آرزو محمدزاده ۴ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

گوش شب

عشق❤️ همهمه‌ی یاد تو
در گوش شب است

و دل، از حسرت دیدار تو در
تاب و تب است..😢

آرزو محمدزاده

۴ بهمن ماه ۹۶