آرزو محمدزاده ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

یک دنیا حرف

یک دنیا حرف هست بین کسی که می بینه و می فهمه سکوت می کنه.
و
کسی که میبینه و میفهمه و خودش رو به نفهمی میزنه…

کمی تامل کنیم.

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

17 اسفند ۹۵