آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

آنالیز کنیم!

توصیه

میدونی آدم یه واقعیت تلخ رو بدونه و باهاش هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشه، خیلی شیرینتر و قابل تحمل تر از اینکه مثل یه کپک سرشو زیر برف پنهون کنه و هیچ جارو نبینه وهیچ نشونه ای رو نفهمه.

پ.ن: گاهی خوبه آنالیز کنیم و مهره هارو کنار هم بچینیم. همیشه اونجوری نیست که ما می بینیم.

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht