آرزو محمدزاده ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

غریبه آشنا

و من غریبه آشنای درونم را
با مهر تو شناختم. ❤️

روز عرفه، بر عارفان حق، و #عاشقان شیدا مبارک باد ???

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht