آرزو محمدزاده ۶ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

لاف عاشقی

#بداهه

از راه دور لاف عاشقی زدن سهل است
با من به زیر این سقف بیا
ببینم چند مرد حلاجی؟

۳تیر۹۵ ساعت ۰۱:۱۳
ارزو_محمدزاده

 

@BanoyeOrdibehesht