آرزو محمدزاده ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

حضور غیاب شبانه

حضور غیاب شبانه

یاد و دلتنگی حاضر
آغوش دل فریبت غایب….

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

❤️🌹❤️