آرزو محمدزاده ۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

پاییز

مهر همان بهار عاشق است
که بی مهابا می بارد
هر آن،بر گونه های گرم زمین
او شرمگین است از عشق بی انتهایش

پ.ن: ماه مهر، و فصل تجلی توازن و عدالت خدا مبارک

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht