آرزو محمدزاده ۲ بهمن ۱۳۹۵ دلنوشته

بهمن

آوارِِ
عشقم
در بهمنِ
یادت…

آرزو محمدزاده

پ.ن:فرا رسیدن ماه بهمن مبارک?

@BanoyeOrdibehesht

 

1 بهمن ماه ۱۳۹۵