آرزو محمدزاده ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ دلنوشته

بهار مهربان

اردی بهشت را دوست دارم

بوی ناب عشق را می دهد

بوی ناب آرامش

بوی سرمستی بهار

بوی باران، بوی مهر

 

بداهه

آرزو محمدزاده

۱۱اردیبهشت ۹۵ ساعت ۲۱:۴۵ دقیقه

 

@BanoyeOrdibehesht