آرزو محمدزاده ۷ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

باران مهر

بداهه

برمن ببار، همچو باران بهار ?
بر من بتاب، همچو آفتاب خزان ?

بر من بریز، مهر چشمانت را
برمن ببخش عشق دستانت را

خرده مگیر، عصر دلتنگی را
بر من ببخش آن دل پاکت را

پ.ن: وقتی سخت درگیر کار هستی و یه موضوعی رو نمی تونی حل کنی بهتره ذهنیاتت رو خالی کنی رو کاغذ شاید راهی پیدا شد.

آرزو محمدزاده
۶ مرداد ۹۵

@BanoyeOrdibehesht