آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

باور

باور

می نویسم شرح پریشانی دل را
تا به باور برسی
به دریا زدم دفتر دل را
از برای عمق نگاهت
اشتیاق دستانت
شرار لبانت
تا که باور بکنی
مقصر چشمان توست
دل من بی تقصیر است.

پ.ن: گاهی اتفاقی می افته که حتی یک درصد هم فکرشو نمیکنی……

آرزو محمدزاده

۱۶شهریور۹۵

@BanoyeOrdibehesht