آرزو محمدزاده ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

ضرب آهنگ

قطره قطره می بارد؛
اما
ضرب آهنگِ دل آشفته من است،
باران را می گویم
بوی عشق می دهد
بوی یار…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

13 اسفند ۹۵