آرزو محمدزاده ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ دلنوشته

دوستت دارم بی بهانه

دوستت دارم بی بهانه،
همچو خورشید جاودانه

#بداهه
#آرزو_محمدزاده

زمان: ۲۱ فروردین ۹۵ ساعت ۰۷:۲۱ دقیقه

@BanoyeOrdibehesht