آرزو محمدزاده ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ دلنوشته

بهار صادقانه

و بهار 🍃 چه صادقانه

آرزو محمدزاده ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ دلنوشته

کَشتی غم

به گل نشست…

آرزو محمدزاده ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

دلتنگ

دلتنگِ بهار ☘️ و صورتی انتظار

آرزو محمدزاده ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

بی صدا

هر دم زِ دوریت

آرزو محمدزاده ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

شب‌نامه

تا بیایی، و بچینی گّردِ غّم از دلِ من

عطر تو
آرزو محمدزاده ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

عطر تو

عطر تو جا مانده بر دستانِ من