آرزو محمدزاده ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ دلنوشته

دختری از جنس بهار

ما آدمها توے اسفند بیشتر از هر وقت دیگرے خسته‌ایم،
اما نمیدانم چرا بـہ جاے اینڪـہ نفسے تازہ ڪنیم، سرعت‌ماטּ را

آرزو محمدزاده ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ دلنوشته

اولین دیدار

اتفاق‏هایے هستند،
که زندگی‏ات را دوباره می‏سازند!?
سال‏ها می‏گذرد

آرزو محمدزاده ۱ بهمن ۱۳۹۴ دلنوشته

ساخت چین

درسته که پشت دوست داشتن های امروزی نوشته شده: ساخت چین امّا من آریایی وار دوستت دارم … آرزو محمدزاده @BanoyeOrdibehesht

آرزو محمدزاده ۱۶ آذر ۱۳۹۴ دلنوشته

بازوان گرمت

و چه هراس انگیز است، این حجم سکوت…

آرزو محمدزاده ۱۲ آذر ۱۳۹۴ دلنوشته

حضورت

پاییز یا زمستان چه فرقی دارد

آرزو محمدزاده ۱۲ آذر ۱۳۹۴ دلنوشته

رایحه عطر تنت

و تو امروز
بی آنکه بدانی…