آرزو محمدزاده ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

بوی مهر

دلنوشته

شهریور
این ته تغاری تابستان
هنوز از راه نرسیده
با خود زمزمه مهر سر داده
و
وعده
دل انگیز
خش خش
برگهای
فصل خزان ?
را به ارمغان آورده.

 


پ.ن : لحظاتتون گرم و پر مهر
فرا رسیدن شهریور مبارک

آرزومحمدزاده

۳۱ مرداد ۹۵

کانال تلگرام بانوی اردیبهشت