آرزو محمدزاده ۹ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

شکستن بی صدا

یه دردایی هست که تو نمی دونی
حتی از تو چشام نمی خونی…

پ.ن: یه دردایی بی صدا خردت می کنه…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht