آرزو محمدزاده ۲۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

افسون چشمانت

شب از نمیه گذشته
ومن همچو ماهی کوچک حوض مادربزرگ
شوریده حال مساحت بیکران چشمان تو را می پیمایم

پلک بگشا و من غرق در افسونت را دیوانه تر کن

آرزو محمدزاده

تهران – ۱۶تیر ماه ۹۵

 

@BanoyeOrdibehesht