آرزو محمدزاده ۲۷ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

خاک سرد

اینجا تن ِ خاک سرد است
یاد تو سمفونی درد است 😔

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

27 آبان ماه ۹۶