تماس با من

خجالتی نباش!

در صورت تمایل به من پیغام بدهید. من همیشه برای بحث در مورد پروژه‌های جدید ، ایده‌های خلاقانه یا فرصت‌هایی که جزئی از دیدگاه‌های شما هست، آماده هستم.

۰۹۲۱-۲۳۷-۸۹۱۰

m_arezoo@hotmail.com