آرزو محمدزاده ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

دل من

امشب دل من غم دارد
یک بغل آغوش تو را کم دارد

بداهه
آرزو محمدزاده

۱۹ شهریور ۹۵

 

@BanoyeOrdibehesht