آرزو محمدزاده ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

دلگیرم

دل گیرم
و لبریز از سخنم،
می نویسم
تا قلم کم کند
از بار غمم

آرزو محمدزاده

 

پ.ن: لطفا نشدن های زندگیتون رو گردن کوتاهی خودتون نندازین.

@BanoyeOrdibehesht

 

18 فرردین ۹۶