آرزو محمدزاده ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

انکار عشق

حتی اگر عشق را قبول نداری
و همیشه و همه جا می نگاری که
عشق یعنی نیاز آدمها به هم،
به من گوش دل بسپار
من به تو می گویم که
این حس ناب در زندگی هر فرد
جایگاهی متفاوت دارد.

برای بعضی افراد، لحظاتی در خور ستایش رقم می زند
که حاضر نیستند به هیچ قیمتی حس زیبای آن را
با بهترین های دنیا عوض کنند
و برای برخی سخت و دست نیافتنی است
اما،
برای من
در روزهای تیره و تاریک ریا و تزویر
که تمامی اعتمادم به دنیا سلب شده بود
در غروب یک روز نه چندان سرد پاییزی
اتفاق افتاد

طعم نگاهت را تجربه کردم
و اکنون دستانم وامدار دستهای پر مهر تو است
این اتفاق کاملا تصادفی بود
به تو توصیه میکنم این بار که خواستی زندگی کنی
اتفاقهای زندگیت را جدی تر بگیری
عشق همین تلاقی نگاه تصادفی ما بود و هست
که مدام درحال انکارش هستیم.
و  اما توصیه من به تو عزیزترینم
به دنبال روزهای کاملا برنامه ریزی شده، نباش
حاضرم قسم بخورم این روزها هرگز آمدنی نیستند

منطقت را کنار بگذار
این بار با دلت زندگی کن
و
فقط یکبار
فقط یکبار
تصادفی ها و
یکهویی ها
را جدی بگیر. ??

دلنوشته
آرزو محمدزاده

۲۹ شهریور۹۵ ساعت ۱۰:۲۸ دقیقه صبح

@BanoyeOrdibehesht