آرزو محمدزاده ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

دخترک

دخترک در آینه
شیطنت ها می کند

شانه بر مو می زند
دلریابی می کند

رج به رج می بافد او
خاطره سازی می کند

شور و عشقی دارد او
دیوانه بازی می کند

دخترک با یاد تو
مهربانی می کند

دخترک با یاد تو
عشق بازی می کند ?

آرزو محمدزاده
۱۱ شهریور ۹۵

پ.ن: بعد از یه روز پر کار، وقتی داشتم موهام رو شونه می زدم این چند کلمه از ذهنم عبور کرد و یاد یه خاطره خیلی خواستنی افتادم.

@BanoyeOrdibehesht