آرزو محمدزاده ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

بی صدا

دلتنگ و بی‌صدا، درگیر انزوا😔
هر دم زِ دوریت، گل داده غصه‌ها

آرزو محمدزاده

۲۳ بهمن ۹۶