آرزو محمدزاده ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

غرق چشمان تو

غرق چشمان تو بودم که دلم رسوا شد
معترض بودم و تو بوسه زدی بر لب من،
ز تمنای نگاهت، همه اندوه دلم حاشا شد.

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

23 اسفند ۹۵