آرزو محمدزاده ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ دلنوشته

شوق دیدارت

یادت که زبانه می زند

شوقِ دیدارت در چشمانم جوانه می زند…

 

آرزو محمدزاده

۲۶ اردی بهشت ۹۶ – ساعت ۱۱:۲۱ دقیقه صبح

 

@BanoyeOrdibehesht