آرزو محمدزاده ۲۲ مهر ۱۳۹۶ دلنوشته

پاییز پرترانه

با تو پاییزم 🍂 پر ترانه
پر از زمزمه‌های عاشقانه ❤️

ای تو مهر بی‌بهانه
به زندگیم بتاب ☀️ جاودانه

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht