آرزو محمدزاده ۴ آذر ۱۳۹۵ دلنوشته

احساس بلیعده

هوا سرد است
اینجا
مردمانی
احساس را بلیعده
و منطق را قی کرده اند.

آرزو محمدزاده

پ.ن: چه خوب بلدیم پشت منطق خودمون پنهان بشیم.و اسمش رو بزاریم #عدالت…

 

4  آذر ماه ۹۵

@BanoyeOrdibehesht