آرزو محمدزاده ۱ دی ۱۳۹۶ دلنوشته

تب

شب
من از دوریِ
دستانِ تو
در تب…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

1 دیماه ۹۶