آرزو محمدزاده ۱۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

ممنوعه

من برای تو
و
تو
برای
من
ممنوع ترینیم
ندیدم هرگز
واقعی تر از
این ممنوعه های
دوست داشتنی

دلنوشته
آرزو_محمدزاده

۲ مهر ۹۵

@BanoyeOrdibehesht