آرزو محمدزاده ۱۰ مهر ۱۳۹۶ دلنوشته

لبریز مهرت

من از مِهر 😍 تو لبریزم
به پایت عشق ❤️ می‌ریزم

نگاهت آبیِ 😌 دریاست
و آغوشت همه آرامشِ دنیاست🌷

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

۱۰ مهر ۹۶