آرزو محمدزاده ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قدردانی از مهرت

تقدیمی

شهریور پر است از خاطرات خواستنی
پرست از مهر و عشق
اصلا شهریور بهانه ای بیش نیست
آمده تا نوید مهر دهد
نوید انارهای ترش و شیرین
به پاس  اولین شهریور زیبای زندگیم
قدردان تو هستم نه هر روز بلکه هر لحظه.
تویی که تمام نامعادلات زندگیم را حل کردی.

پ.ن:  روز برنامه نویس رو تبریک می گم به تنها انسان سرشار از مهر زندگیم.?
کسی که تمامی تئوری هام رو تغییر داد و تئوری هاش تغییر کرد.

?مبارکت باشه?

دلنوشته
آرزو محمدزاده

۲۲شهریور۹۵

@BanoyeOrdibehesht