آرزو محمدزاده ۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قهوه تلخ

در این هیاهوی گنگ
با خود خلوت کرده ام
جسمم مشغول کار است
ذهنم
اما
درگیر خاطره ای ناب
فنجانم را برمیدارم
قهوه تلخم را سر میکشم
این تلخی چیزی کم دارد
شاید شکری یا قندی
اما
نه
این تلخی لبخند تو را کم دارد.

پ.ن: تو اوج کار وقتی ذهنت درگیره یه موضوع خاصیه، گاهی یه خاطره شیرین انرژی میده بهت. یه خاطره مثل تصویر لبخند تو. ?

آرزو محمدزاده
۹شهریور۹۵

@BanoyeOrdibehesht