آرزو محمدزاده ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

گیتار

تو آن نسیم صبحی
می وزی در تار و پودم
می نوازی گیتار مویم
بنواز مرا هر دم
بنواز که این سرگشته شیدا
حیران تو گردد
حیران تو و چشم سیاهت
آه از این عمق نگاهت
آه از این عمق نگاهت ?

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht