آرزو محمدزاده ۸ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

حجم حیرانی

نمی دانم تو می دانی
منم بانوی بارانی
پرم، از حجم حیرانی
رها در آغوش مهر بانی
نمی دانم تو میدانی؟
از این شبهای ظلمانی
از این اندوه پنهانی
از این شیدای زندانی

از این بغض فروخورده چه میدانی؟
جه میدانی؟
چه میدانی؟

پ.ن: وقتی سکوت شب گوشت رو کر میکنه بهتره به سراغ #خاطراتت بری.

آرزو محمدزاده
۸ شهریور ۹۵

@BanoyeOrdibehesht