آرزو محمدزاده ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

دست به دست من

تو بیا دست به دست من بده
و ببین من دیوانه چه جانی بدهم
در پس  گرمی، این دستانت…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

25 اسفند ۹۵

❤️