آرزو محمدزاده ۸ آذر ۱۳۹۵ دلنوشته

حریر دستانت

حریر دستانت
لطافت گل ها را
به یغما برد.

آرزو محمدزاده

 

@BanoyeOrdibehesht

 

 

8 آذر ماه ۹۵