آرزو محمدزاده ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ دلنوشته

قلب شعر

دو چشمان خمارت
قلب ❤️ شعر را نشانه می رود

از شعر که گذشت،
با هر نفست این دلم به کدام کرانه می رود…

آرزو محمدزاده

شهریور ۹۶

@BanoyeOrdibehesht