آرزو محمدزاده ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

دلتنگ

دلتنگم،
دلتنگ لطافت دستانت👭
و قدم زدن در زیر بارانِ چشمانت

دلتنگم،
دلتنگِ بهار ☘️ و صورتی انتظار

قرارمان:

ساعت به وقت عاشقی😍
همان وقت که تو با قلب❤️ من صادقی

آرزو محمدراده

۲۹ بهمن ۹۶ – ساعت ۱۴:۳۳ دقیقه در حین کار…