آرزو محمدزاده ۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

فصل دل

روزهایم یکی یکی ورق می خورند
به مانند کتابی پر از فصل های
شیرین و تلخ
اما هیچ فصلی را …
بگذریم
عزیزی گفت
تو آن کتاب خوانده شده ای
تمام فصل هایت را از برم.

آرزو محمدزاده

۳۱ شهریور ۹۵
@BanoyeOrdibehesht