آرزو محمدزاده ۱۲ آذر ۱۳۹۴ دلنوشته

حضورت

پاییز یا زمستان چه فرقی دارد

وقتی که حضورت، صدایت، نفست

بهاری میکند تمام لحظاتم را……..

 

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht