آرزو محمدزاده ۲۲ مهر ۱۳۹۶ دلنوشته

با خیالت آرامم

با خیال تو آرامم😍
ای ماه شب‌های تارم

دگر تحملِ، دوری ندارم
ببار بر شب‌های زارم

از دلتنگیت هر شب
چه غُصه‌ها در دل دارم

بداهه با واژه‌های: شب و  آرام
آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

 

22 مهر ماه ۹۶