آرزو محمدزاده ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

آماده ام

دلنوشته آماده ام

آماده ام
زودتر از آنچه که در ذهنت بگنجد
به تن شهر لباس مهر پوشانده ام
بهترین لباس هایم را پوشیده ام
شال قرمزم را به نیت انار لبهایت
به سر انداخته ام

من بی قرار
در خیابان رازی ایستاده ام
تا با اولین وزش باد خزان
بوسه ای از سر شوق
نثارت کنم
و
با بوق کر کننده ماشین
ارشاد
رها شوم در آغوش
برگ های پاییزی. ??

آرزو محمدزاده
۱۴ شهریور ۹۵

پ.ن: این خیابون هیچ وقت برای من تموم نمیشه.

@BanoyeOrdibehesht