آرزو محمدزاده ۲۱ مهر ۱۳۹۶ دلنوشته

بارش مهر

عشق❤️ تو گرمای خورشید است
و بارشِ مهرت☀️ مرا هزاران امید…

آرزو محمدزاده

۲۱ مهر ۹۶

@BanoyeOrdibehesht