آرزو محمدزاده ۴ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

چتر مهربانی

دل بارانیم
در انتظار
چتر مهر بانی توست.

پ.ن: کاش زودتر اولین باروون پاییزی رو حس کنم. کاش زودتر سبک بشم. ?

آرزو_محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht