آرزو محمدزاده ۱۴ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

بوسه

بوسه

 

این هوای سر صبح

خنده ات از سر ذوق

بوسه ات از سر شوق

می ستاند جان مرا

اندک اندک سر صبح.

 

14 تیرماه ۹۵ ساعت ۱۰:۴۹ دقیقه صبح

@BanoyeOrdibehesht