آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

کوچه باغ

قسم به مهر بی دریغت
به شکوه نگاه غریبت
به گرمی آغوش بی نصیبت
روزهایی سبز همچو بهار
و پر از شور اردیبهشت فرا می رسد
و من می بینم که تو خرامان دست در دست مهر
در کوچه باغ های پاییز گام برمی داری.

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht