آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

بگذار و بگذز

دلنوشته

بگذار و بگذر
گاهی خودت را
گاهی دیارت را
گاهی تمام تعلق خاطرت را
شاید،شاید او بسوی تو قدمی برداشت.

پ.ن: آدما همیشه از یه خیابون خاص خاطره دارن.
انگار تمام وجودشون رو اونجا جا گذاشتن.
گاهی باید تداعی کرد خاطرات رو?
مثل امروز خیابون ولیعصر.

آرزو محمدزاده
۲۰ مرداد ۹۵

@BanoyeOrdibehesht